Dokument: 170607_Solnavägen_Solstudie_Sommar_Höst_Vår

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-19
Beskrivning:
170607_Solnavägen_Solstudie_Sommar_Höst_Vår
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:2931
Tillhör:
BND/2017-09-27
Punktrubrik:
Detaljplan för del av Tomteboda m.fl. vid Solnavägen
Dokumenttyp:
Rapport
Sekretessgrund:
Ingen