Dokument: KF/2017-09-25 § 295 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-28
Beskrivning:
KF/2017-09-25 § 295 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:214
Tillhör:
KF/2017-09-25
Punktrubrik:
Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen