Dokument: KS/2017-04-10 § 77 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-04-11
Beskrivning:
KS/2017-04-10 § 77 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2016:194
Tillhör:
KS/2017-04-10
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
160 kB
Sekretessgrund:
Ingen