Dokument: Sammanställning LSS 2:a kvartalet 2017 reviderad version

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-26
Beskrivning:
Sammanställning LSS 2:a kvartalet 2017 reviderad version
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:189
Tillhör:
KF/2017-10-30
Punktrubrik:
Meddelande
Dokumenttyp:
Rapport
Sekretessgrund:
Ingen