Ärende: Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-04-18
Nämnd:
Omvårdnadsnämnden
Diarienummer:
ON/2017:64

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-11 Sammanställning LSS 2:a kvartalet 2017 reviderad version Sammanställning LSS 2:a kvartalet 2017 reviderad version (xlsx, 11 kB)
2017-10-27 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 3:e kvartalet 2017 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 3:e kvartalet 2017 (rtf, 128 kB)
2017-08-07 Sammanställning SoL 2:a kvartalet 2017 Sammanställning SoL 2:a kvartalet 2017 (pdf, 34 kB)
2017-04-26 Sammanställning LSS 1:a kvartalet 2017 Sammanställning LSS 1:a kvartalet 2017 (xlsx, 10 kB)
2017-04-26 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1:a kvartalet 2017 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1:a kvartalet 2017 (rtf, 127 kB)
2017-08-22 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2:a kvartalet 2017 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2:a kvartalet 2017 (rtf, 128 kB)
2017-10-02 Sammanställning SoL 3:e kvartalet 2017
2017-04-18 Sammanställning SoL 1:a kvartalet 2017 Sammanställning SoL 1:a kvartalet 2017 (pdf, 59 kB)
2017-11-22 ON § 88 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 3:e kvartalet 2017 ON § 88 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 3:e kvartalet 2017 (Rtf, 131 kB)
2017-05-22 ON §43 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1:a kvartalet 2017
2017-10-27 Sammanställning LSS 3:e kvartalet 2017 Sammanställning LSS 3:e kvartalet 2017 (xlsx, 11 kB)
2017-09-25 ON § 68 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2:a kvartalet 2017 ON § 68 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2:a kvartalet 2017 (Rtf, 122 kB)
2017-11-06 Sammanställning SoL 3:e kvartalet 2017 Sammanställning SoL 3:e kvartalet 2017 (docx, 14 kB)
2017-08-22 Sammanställning LSS 2:a kvartalet 2017

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-19 Omvårdnadsnämnden §68 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2:a kvartalet 2017
2017-11-21 Omvårdnadsnämnden §88 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 3:e kvartalet 2017
2017-05-16 Omvårdnadsnämnden §43 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1:a kvartalet 2017