Ärende: Motion av Viktoria Johansson (MP) och Bernhard Huber (MP) om att ta fram en klimatstrategi M:7/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-03-03
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:100

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-03-10 Motion av Viktoria Johansson (MP) och Bernhard Huber (MP) om att ta fram en klimatstrategi M:7/2017
2017-03-03 Motion av Viktoria Johansson (MP) och Bernhard Huber (MP) om att ta fram en klimatstrategi M:7/2017 Motion av Viktoria Johansson (MP) och Bernhard Huber (MP) om att ta fram en klimatstrategi M:7/2017 (pdf, 105 kB)
2017-03-09 KF/2017-03-06 § 85 Nya motioner KF/2017-03-06 § 85 Nya motioner (Rtf, 156 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-03-06 Kommunfullmäktige §85 Nya motioner