Ärende: Delegationsbeslut tillståndsgruppen

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-03-01
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2017:54

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-03-24 Delegationsbeslut 2017-02-01--2017-02-28
2017-03-28 SN §25 Delegationsbeslut
2017-03-01 Delegationsbeslut 2017-01-01--2017-02-28
2017-09-04 Delegationsbeslut 2017-07-01--2017-08-31
2017-05-19 SN §46 Anmälan av delegationsbeslut
2017-04-05 Delgetaionsbeslut 2017-03-01--2017-03-31
2017-05-02 Delegationsbeslut 2017-04-01--2017-04-30
2017-11-06 Delegationsbeslut 2017-10-01--2017-10-31
2017-07-04 Delegationsbeslut 2017-05-01--2017-06-30
2017-10-02 Delegationsbeslut 2017-09-01--2017-09-31

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-04-25 Socialnämnden §33 Delegationsbeslut
2017-10-17 Socialnämnden §76 Sekretessbelagd
2017-03-21 Socialnämnden §25 Delegationsbeslut
2017-11-14 Socialnämnden §89 Anmälan av delegationsbeslut
2017-05-16 Socialnämnden §46 Anmälan av delegationsbeslut
2017-09-19 Socialnämnden §70 Sekretessbelagd