Ärende: Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sara Kukka-Salam (S) angående digitalt barnbibliotek M:14/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-04-28
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:78

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-04-28 Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sara Kukka- Salam (S) angående digitalt barnbibliotek M:14/2017
2017-09-07 Svar på motion angående att öppna digitalt barnbibliotek Svar på motion angående att öppna digitalt barnbibliotek (rtf, 143 kB)
2017-04-28 Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sara Kukka- Salam (S) angående digitalt barnbibliotek M:14/2017 Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sara Kukka- Salam (S) angående digitalt barnbibliotek M:14/2017 (pdf, 142 kB)
2017-04-28 KF/2017-04-24 § 163 Nya motioner
2017-09-27 KFN § 49 Motion (s) om digitalt barnbibliotek KFN § 49 Motion (s) om digitalt barnbibliotek (Rtf, 125 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-21 Kultur- och fritidsnämnden §49 Motion (s) om digitalt barnbibliotek