Ärende: Motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V) ang IT-guide M:6/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-03-03
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:98

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-13 KS/2017-09-11 § 153 Svar motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigén (V), Hans Matsson (V), Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående IT-guide KS/2017-09-11 § 153 Svar motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigén (V), Hans Matsson (V), Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående IT-guide (Rtf, 130 kB)
2017-06-22 ON §55 Yttrande över motion Motion av Thomas Magnusson m fl. (V) angående IT-guide ON §55 Yttrande över motion Motion av Thomas Magnusson m fl. (V) angående IT-guide (Rtf, 231 kB)
2017-08-29 KPN § 24 Yttrande över motion om IT-Guide KPN § 24 Yttrande över motion om IT-Guide (rtf, 138 kB)
2017-08-02 Svar på motion av Thomas Magnusson m fl (V) angående IT-guide Svar på motion av Thomas Magnusson m fl (V) angående IT-guide (rtf, 129 kB)
2017-03-10 Motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V) ang IT-guide M:6/2017
2017-03-03 Motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V) ang IT-guide M:6/2017 Motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V) ang IT-guide M:6/2017 (pdf, 112 kB)
2017-03-09 KF/2017-03-06 § 85 Nya motioner
2017-06-13 KFN § 34 Yttrande över motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V) angående IT-guide KFN § 34 Yttrande över motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V) angående IT-guide (Rtf, 125 kB)
2017-06-13 Yttrande över motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V) angående IT-guide M:6/2017 Yttrande över motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V) angående IT-guide M:6/2017 (rtf, 127 kB)
2017-08-29 Yttrande över motion om IT-guide Yttrande över motion om IT-guide (rtf, 127 kB)
2017-08-29 Yttrande över motion av Thomas Magnusson m fl. (V) angående IT-guide Yttrande över motion av Thomas Magnusson m fl. (V) angående IT-guide (rtf, 139 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 321 Svar motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V), Hans Matsson (V), Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående IT-guide KF/2017-09-25 § 321 Svar motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V), Hans Matsson (V), Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående IT-guide (Rtf, 119 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §321 Svar motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigén (V), Hans Matsson (V), Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående IT-guide
2017-10-30 Kommunfullmäktige 24 Svar motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigén (V), Hans Matsson (V), Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående IT-guide
2017-03-06 Kommunfullmäktige §85 Nya motioner
2017-09-11 Kommunstyrelsen §153 Svar motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigén (V), Hans Matsson (V), Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående IT-guide