Ärende: Motion av Gunnar Ljuslin (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) om tillgängliga lekplatser M:15/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-04-21
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:161

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-08-22 Återtagande av remiss om tillgängliga lekplatser
2017-04-21 Motion av Gunnar Ljuslin (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) om tillgängliga lekplatser M:15/2017 Motion av Gunnar Ljuslin (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) om tillgängliga lekplatser M:15/2017 (pdf, 102 kB)
2017-11-01 Yttrande över motion om tillgängliga lekplatser Yttrande över motion om tillgängliga lekplatser (docx, 49 kB)
2017-10-24 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) om tillgängliga lekplatser Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) om tillgängliga lekplatser (rtf, 125 kB)
2017-11-15 KS/2017-11-13 §200 Svar motion av Gunnar Ljuslin (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) angående tillgängliga lekplatser KS/2017-11-13 §200 Svar motion av Gunnar Ljuslin (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) angående tillgängliga lekplatser (Rtf, 128 kB)
2017-11-16 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 13 § 200 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 13 § 200 (pdf, 52 kB)
2017-11-01 TND § 70 Protokollsbilaga 2 TND § 70 Protokollsbilaga 2 (pdf, 50 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 163 Nya motioner KF/2017-04-24 § 163 Nya motioner (Rtf, 156 kB)
2017-11-01 TND § 70 Yttrande över motion om tillgängliga lekplatser TND § 70 Yttrande över motion om tillgängliga lekplatser (Rtf, 128 kB)
2017-04-28 Motion av Gunnar Ljuslin (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) om tillgängliga lekplatser M:15/2017

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-13 Kommunstyrelsen §200 Svar motion av Gunnar Ljuslin (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) angående tillgängliga lekplatser
2017-04-24 Kommunfullmäktige §163 Nya motioner
2017-11-28 Kommunfullmäktige 30 Svar motion av Gunnar Ljuslin (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) angående tillgängliga lekplatser