Ärende: Nationalarenan 1, Putte Kocks plats 1 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - tillbyggnad uteservering på idrottsanläggning

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-02-16
Nämnd:
Byggnadsnämnd
Diarienummer:
BND/2017:96

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-06 Yttrande över byggsanktionsavgift, Nationalarenan 1
2017-02-28 Fotografier från plats, Nationalarenan 1
2017-03-06 Begäran om förklaring olovlig åtgärd
2017-10-04 BILAGA 4, yttrande angående byggsanktionsavgift
2017-06-28 BILAGA 2, ritningar tidsbegränsat bygglov
2017-09-12 KOMPLETTERING TILL TJÄNSTESKRIVELSE BN18 oktober 2017 Nationalarenan 1, Putte Kocks plats 1 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - tillbyggnad uteservering på idrottsanläggning
2017-11-02 Mottagningsbevis, Nationalarenan 1
2017-04-03 Svar på begäran om förklaring, Nationalarenan 1
2017-10-10 TJÄNSTESKRIVELSE BN 18 oktober 2017 Nationalarenan 1, Putte Kocks plats 1 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - tillbyggnad uteservering på idrottsanläggning
2017-06-28 BILAGA 3, beräkning sanktionsarea
2017-06-28 BILAGA 1, foton
2017-10-25 BND/2017-10-18 §129 Nationalarenan 1, tillbyggnad

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-18 Byggnadsnämnden §129 Nationalarenan 1, tillbyggnad