Ärende: Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för år 2017 med sikte mot 2018-2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-10-04
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:305

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-12-06 KS/2017-12-04 § 211 Budgetuppföljning per oktober 2017 för kommunstyrelsen KS/2017-12-04 § 211 Budgetuppföljning per oktober 2017 för kommunstyrelsen (Rtf, 134 kB)
2016-12-08 Kommunstyrelsens reviderade verksamhetsplan och budget för 2017 Kommunstyrelsens reviderade verksamhetsplan och budget för 2017 (pdf, 404 kB)
2016-12-20 KS/2016-12-19 Protokollsbilaga 1 § 202
2016-12-20 KS/2016-12-19 Protokollsbilaga 2 § 202
2017-05-04 Budgetuppfoljning per mars 2017 Budgetuppfoljning per mars 2017 (pdf, 199 kB)
2017-06-20 KS/2017-06-19 § 112 Delårsrapport per april 2017 för kommunstyrelsen
2017-08-23 Delårsrapport per augusti 2017 för kommunstyrelsen Delårsrapport per augusti 2017 för kommunstyrelsen (rtf, 127 kB)
2017-10-17 KS/2017-10-16 § 162 Delårsrapport per augusti 2017 för kommunstyrelsen
2016-10-06 Förhandlingsprotokoll MBL § 11 daterat 2016-10-04, Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 Förhandlingsprotokoll MBL § 11 daterat 2016-10-04, Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 (pdf, 306 kB)
2016-10-19 KS/2016-10-17 Protokollsbilaga 4 § 137
2017-05-18 KS/2017-05-15 §86 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per mars
2016-10-05 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 (rtf, 135 kB)
2016-12-20 KS/2016-12-19 § 202 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019
2017-05-04 Budgetuppfoljning per mars 2017 Budgetuppfoljning per mars 2017 (rtf, 129 kB)
2017-10-05 Delårsrapport per augusti 2017 för kommunstyrelsen Delårsrapport per augusti 2017 för kommunstyrelsen (docx, 250 kB)
2017-06-08 Delårsrapport per april 2017 för kommunstyrelsen Delårsrapport per april 2017 för kommunstyrelsen (rtf, 127 kB)
2017-10-17 KS/2017-10-16 Protokollsbilaga 3 § 162
2016-10-18 KS/2016-10-17 § 137 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019 KS/2016-10-17 § 137 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019 (Rtf, 193 kB)
2016-12-08 Kvalitetsdeklaration för vigsel Kvalitetsdeklaration för vigsel (pdf, 1,1 MB)
2016-10-05 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019 (pdf, 389 kB)
2016-12-09 Organisationsförändringar på stadsledningsförvaltningen Organisationsförändringar på stadsledningsförvaltningen (pdf, 425 kB)
2017-11-13 Budgetuppföljning per oktober 2017 för kommunstyrelsen Budgetuppföljning per oktober 2017 för kommunstyrelsen (pdf, 255 kB)
2017-11-13 Budgetuppföljning oktober 2017 för Kommunstyrelsen Budgetuppföljning oktober 2017 för Kommunstyrelsen (rtf, 127 kB)
2016-12-08 Kommunstyrlsens reviderade verksamhetsplan och budget för 2017 Kommunstyrlsens reviderade verksamhetsplan och budget för 2017 (rtf, 143 kB)
2017-06-07 Delårsrapport per april 2017 för kommunstyrelsen Delårsrapport per april 2017 för kommunstyrelsen (pdf, 301 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-06-19 Kommunstyrelsen §112 Delårsrapport per april 2017 för kommunstyrelsen
2017-10-16 Kommunstyrelsen §162 Delårsrapport per augusti 2017 för kommunstyrelsen
2017-12-04 Kommunstyrelsen §211 Budgetuppföljning per oktober 2017 för kommunstyrelsen
2016-10-17 Kommunstyrelsen §137 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019
2016-12-19 Kommunstyrelsen §202 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019
2017-05-15 Kommunstyrelsen §86 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per mars