Ärende: Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sara Kukka- Salam (S) ang digitalt barnbibliotek M:14/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-04-21
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:159

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 163 Nya motioner KF/2017-04-24 § 163 Nya motioner (Rtf, 156 kB)
2017-09-28 KFN § 49 Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sara Kukka- Salam (S) om digitalt barnbibliotek KFN § 49 Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sara Kukka- Salam (S) om digitalt barnbibliotek (Rtf, 125 kB)
2017-12-04 KF/2017-11-28 §411 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) mfl angående att öppna digitalt barnbibliotek KF/2017-11-28 §411 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) mfl angående att öppna digitalt barnbibliotek (Rtf, 130 kB)
2017-09-25 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) och Sara Kukka- Salam (S) ang digitalt barnbibliotek Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) och Sara Kukka- Salam (S) ang digitalt barnbibliotek (rtf, 130 kB)
2017-04-28 Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sara Kukka- Salam (S) ang digitalt barnbibliotek M:14/2017
2017-11-06 KF/2017-10-30 § 364 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) mfl angående att öppna digitalt barnbibliotek KF/2017-10-30 § 364 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) mfl angående att öppna digitalt barnbibliotek (Rtf, 120 kB)
2017-10-17 KS/2017-10-16 §174 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) mfl angående att öppna digitalt barnbibliotek KS/2017-10-16 §174 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) mfl angående att öppna digitalt barnbibliotek (Rtf, 128 kB)
2017-04-21 Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sara Kukka- Salam (S) ang digitalt barnbibliotek M:14/2017 Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sara Kukka- Salam (S) ang digitalt barnbibliotek M:14/2017 (pdf, 142 kB)
2017-09-28 Svar på motion angående att öppna digitalt barnbibliotek Svar på motion angående att öppna digitalt barnbibliotek (rtf, 143 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-12-18 Kommunfullmäktige 26 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) mfl angående att öppna digitalt barnbibliotek
2017-10-16 Kommunstyrelsen §174 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) mfl angående att öppna digitalt barnbibliotek
2017-04-24 Kommunfullmäktige §163 Nya motioner
2017-11-28 Kommunfullmäktige §411 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) mfl angående att öppna digitalt barnbibliotek
2017-10-30 Kommunfullmäktige §364 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) mfl angående att öppna digitalt barnbibliotek