Ärende: Korpralen 2, Ängskärrsgatan 9 Tidsbegränsad åtgärd - uppförande av provisorisk skolpaviljong (SBN/2011:782)

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-09-30
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:1760

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2014-04-09 Ansökan om förlängning av lov, uppförande av provisorisk skolpaviljong, Korpralen 2
2014-04-18 Bekräftelsebrev, Korpralen 2
2015-06-22 Registrerad kungörelse, Korpralen 2
2017-08-28 E-post om uppdaterad Avvecklingsplan, Korpralen 2
2017-08-03 Bekräftelsebrev, Korpralen 2
2017-08-09 KUNGÖRELSE SvD och DN, Korpralen 2
2017-08-30 TJÄNSTESKRIVELSE Korpralen 2, Ängkärrsgatan 9 Förlängning av tidsbegränsat lov
2017-10-06 Underrättelse bygglov
2017-10-03 BND/2017-09-27 §108 Korpralen 2, förlängning av tidsbegränsat lov 5 år för skolpaviljong
2017-10-06 Meddelande om kungörelse, Korpralen 2
2017-10-06 Försättsblad
2017-07-19 Ansökan om förlängt bygglov, Korpralen 2
2017-06-14 Mottagningsbevis, Korpralen 2
2014-04-30 KUNGÖRELSE SvD och DN, Korpralen 2
2015-06-18 BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT Korpralen 2, Ängskärrsgatan 9 Tidsbegränsad åtgärd - uppförande av provisorisk skolpaviljong
2015-06-22 Meddelande om kungörelse, Korpralen 2
2017-10-06 Registrerad kungörelse

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-27 Byggnadsnämnden §108 Korpralen 2, förlängning av tidsbegränsat lov 5 år för skolpaviljong