Ärende: Motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige M:10/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-03-24
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:126

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-04-05 Motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige M:10/2017
2017-12-04 KF/2017-11-28 §402 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige KF/2017-11-28 §402 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige (Rtf, 130 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 285 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige KF/2017-08-28 § 285 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige (Rtf, 156 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 §355 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige KF/2017-10-30 §355 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige (Rtf, 120 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 §318 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige KF/2017-09-25 §318 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige (Rtf, 224 kB)
2017-06-02 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige (rtf, 153 kB)
2017-06-20 KS/2017-06-19 § 127 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige KS/2017-06-19 § 127 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige (Rtf, 122 kB)
2017-03-24 Motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige M:10/2017 Motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige M:10/2017 (pdf, 298 kB)
2017-04-03 KF/2017-03-27 § 121 Nya motioner

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §318 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige
2017-12-18 Kommunfullmäktige 17 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige
2017-03-27 Kommunfullmäktige §121 Nya motioner
2017-06-19 Kommunstyrelsen §127 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige
2017-11-28 Kommunfullmäktige §402 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige
2017-10-30 Kommunfullmäktige §355 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige
2017-08-28 Kommunfullmäktige §285 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige