Ärende: Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-15
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:277

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-15 Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (pdf, 111 kB)
2017-09-15 Konsekvensanalys av kombination av trängselskatteåtgärder Konsekvensanalys av kombination av trängselskatteåtgärder (pdf, 1,3 MB)
2017-09-15 Författningsförslag avseende förslaget i framställan från regeringens förhandlingsperson i sverigeförhandlingen om förändrad trängselskatt i Stockholm Författningsförslag avseende förslaget i framställan från regeringens förhandlingsperson i sverigeförhandlingen om förändrad trängselskatt i Stockholm (pdf, 642 kB)
2017-10-05 Yttrande över förslag till förändrad trängselskatt Yttrande över förslag till förändrad trängselskatt (rtf, 129 kB)
2017-09-15 Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (pdf, 3,1 MB)
2017-10-17 KS/2017-10-16 §169 Yttrande över förslag till förändrad trängselskatt
2017-09-15 Hur kan trängselskatten förändras i Stockholmsregionen Hur kan trängselskatten förändras i Stockholmsregionen (pdf, 2,7 MB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-16 Kommunstyrelsen §169 Yttrande över förslag till förändrad trängselskatt