Ärende: Motion av Björn Bränngård (BEP) om att göra Enköpingsvägen som stadsgata M:13/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-04-21
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:157

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-05-18 KS/2017-05-15 §103 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata KS/2017-05-15 §103 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata (Rtf, 236 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 246 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata KF/2017-06-19 § 246 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata (Rtf, 120 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 163 Nya motioner KF/2017-04-24 § 163 Nya motioner (Rtf, 156 kB)
2017-05-03 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om att göra Enköpingsvägen till stadsgata Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om att göra Enköpingsvägen till stadsgata (rtf, 128 kB)
2017-04-21 Motion av Björn Bränngård (BEP) om att göra Enköpingsvägen som stadsgata M:13/2017 Motion av Björn Bränngård (BEP) om att göra Enköpingsvägen som stadsgata M:13/2017 (pdf, 604 kB)
2017-04-28 Motion av Björn Bränngård (BEP) om att göra Enköpingsvägen som stadsgata M:13/2017
2017-06-01 KF/2017-05-29 §205 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata KF/2017-05-29 §205 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata (Rtf, 156 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 §314 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata KF/2017-09-25 §314 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata (Rtf, 224 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 281 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata KF/2017-08-28 § 281 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata (Rtf, 156 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §314 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata
2017-04-24 Kommunfullmäktige §163 Nya motioner
2017-06-19 Kommunfullmäktige §246 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata
2017-08-28 Kommunfullmäktige §281 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata
2017-10-30 Kommunfullmäktige 17 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata
2017-05-29 Kommunfullmäktige §205 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata
2017-05-15 Kommunstyrelsen §103 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata