Ärende: Motion av Msciwoj Swigon (SD) om filmmuseum i Solna M:25/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-22
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:287

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-12-05 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om filmmuseum i Solna Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om filmmuseum i Solna (rtf, 127 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 330 Nya motioner
2017-09-22 Motion av Msciwoj Swigon (SD) om filmmuseum i Solna M:25/2017 Motion av Msciwoj Swigon (SD) om filmmuseum i Solna M:25/2017 (pdf, 748 kB)
2017-11-22 KFN § 71 Svar på motion angående filmmuseum i Solna KFN § 71 Svar på motion angående filmmuseum i Solna (Rtf, 132 kB)
2017-10-05 Motion av Msciwoj Swigon (SD) om filmmuseum i Solna M:25/2017
2017-11-22 Svar på motion angående filmmuseum i Solna Svar på motion angående filmmuseum i Solna (rtf, 128 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §330 Nya motioner
2017-12-18 Kommunstyrelsen 17 Svar motion av Msciwoj Swigon (SD) om filmmuseum i Solna