Ärende: Samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta- Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbyberg, Stockholms Län. Trafikverket. TRV 2015/87751

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-02-15
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:71

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-02-15 Samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta- Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbyberg, Stockholms Län. Trafikverket Samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta- Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbyberg, Stockholms Län. Trafikverket (pdf, 387 kB)
2017-10-19 Kompletternade samråd för järnvägsplan för Mälarbanan- Nytt spår som anslutning till Tomteboda bangård, Solna Kompletternade samråd för järnvägsplan för Mälarbanan- Nytt spår som anslutning till Tomteboda bangård, Solna (pdf, 807 kB)
2017-02-15 Samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta- Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbyberg, Stockholms Län. Tarfikverket
2017-03-15 SV Begäran om anstånd med svar ang yttrande järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta- Duvbo i Solna
2017-04-11 KS/2017-04-10 Protokollsbilaga 6 § 73 KS/2017-04-10 Protokollsbilaga 6 § 73 (pdf, 175 kB)
2017-10-31 Yttrande över remiss från Trafikverket om kompletterande samråd om järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad på sträckan Huvudsta – Duvbo- Nytt spår som anslutning till Tomteboda bangård Yttrande över remiss från Trafikverket om kompletterande samråd om järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad på sträckan Huvudsta – Duvbo- Nytt spår som anslutning till Tomteboda bangård (rtf, 134 kB)
2017-03-30 Yttrande över remiss från trafikverket avseende järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad på sträckan Huvudsta – Duvbo (Solna – Sundbyberg) Yttrande över remiss från trafikverket avseende järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad på sträckan Huvudsta – Duvbo (Solna – Sundbyberg) (rtf, 164 kB)
2017-02-15 Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad Trafikverket Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad Trafikverket (pdf, 2,3 MB)
2017-04-11 KS/2017-04-10 § 73 Yttrande över remiss från trafikverket avseende järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad på sträckan Huvudsta – Duvbo (Solna – Sundbyberg) KS/2017-04-10 § 73 Yttrande över remiss från trafikverket avseende järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad på sträckan Huvudsta – Duvbo (Solna – Sundbyberg) (Rtf, 167 kB)
2017-04-11 KS/2017-04-10 Protokollsbilaga 7 § 73 KS/2017-04-10 Protokollsbilaga 7 § 73 (pdf, 70 kB)
2017-04-11 KS/2017-04-10 Protokollsbilaga 5 § 73 KS/2017-04-10 Protokollsbilaga 5 § 73 (pdf, 59 kB)
2017-11-15 KS/2017-11-13 §198 Yttrande över remiss från Trafikverket om kompletterande samråd om järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad på sträckan Huvudsta – Duvbo- Nytt spår som anslutning till Tomteboda bangård KS/2017-11-13 §198 Yttrande över remiss från Trafikverket om kompletterande samråd om järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad på sträckan Huvudsta – Duvbo- Nytt spår som anslutning till Tomteboda bangård (Rtf, 126 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-04-10 Kommunstyrelsen §73 Yttrande över remiss från trafikverket avseende järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad på sträckan Huvudsta – Duvbo (Solna – Sundbyberg)
2017-11-13 Kommunstyrelsen §198 Yttrande över remiss från Trafikverket om kompletterande samråd om järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad på sträckan Huvudsta – Duvbo- Nytt spår som anslutning till Tomteboda bangård