Ärende: Finansrapporter 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-02-15
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:72

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-17 KS/2017-10-16 §161 Finansrapport per 31 augusti 2017
2017-05-03 Finansrapport per mars 2017
2017-08-30 Finansrapport per juli 2017
2017-10-03 Finansrapport per 31 augusti 2017 Finansrapport per 31 augusti 2017 (docx, 37 kB)
2017-05-16 Finansrapport per april 2017 Finansrapport per april 2017 (pdf, 213 kB)
2017-06-20 KS/2017-06-19 § 115 Finansrapport per den 30 april 2017 KS/2017-06-19 § 115 Finansrapport per den 30 april 2017 (Rtf, 122 kB)
2017-04-11 KS/2017-04-10 § 83 Meddelanden KS/2017-04-10 § 83 Meddelanden (Rtf, 156 kB)
2017-03-15 Finansrapport per februari 2017
2017-05-26 Finansrapport per 30 april 2017 Finansrapport per 30 april 2017 (docx, 35 kB)
2017-09-04 KSAU/2017-09-04 §62 Finansrapport per juli 2017
2017-10-03 Finansrapport per 31 augusti 2017 Finansrapport per 31 augusti 2017 (pdf, 331 kB)
2017-10-09 KS AU § 70 Finansrapport per augusti 31 augusti 2017
2017-08-30 Finansrapport per juni 2017
2017-09-04 KSAU/2017-08-28 § 60 Finansrapport per maj 2017
2017-03-02 Finansrapport per januari 2017
2017-03-02 Finansrapport januari 2017
2017-03-03 KS AU/2017-03-06 § 27 Finansrapport per januari 2017 KS AU/2017-03-06 § 27 Finansrapport per januari 2017 (Rtf, 165 kB)
2017-03-15 Finansrapport per februari 2017
2017-05-16 Finansrapport per april 2017
2017-06-28 Finansrapport per maj 2017
2017-08-30 Finansrapport per juni 2017
2017-04-04 KS AU/2017-04-03 § 35 Finansrapport per februari 2017
2017-08-30 Finansrapport per juli 2017
2017-09-04 KSAU/2017-09-04 § 61 Finansrapport per juni 2017
2017-06-28 Finansrapport per maj 2017
2017-03-02 Finansrapport januari 2017
2017-05-03 Finansrapport per mars 2017
2017-05-08 KS AU/2017-05-08 §48 Finansrapport per mars 2017
2017-06-12 KS AU/2017-06-12 § 56 Finansrapport

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-04-10 Kommunstyrelsen §83 Meddelanden
2017-06-19 Kommunstyrelsen §115 Finansrapport per den 30 april 2017
2017-10-16 Kommunstyrelsen §161 Finansrapport per 31 augusti 2017