Ärende: Motion av Msciwoj Swigon (SD) om extern utredning som ska resultera i att stadens förskolor och skolor erbjuder Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet M:9/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-03-24
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:125

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-03-24 Motion av Msciwoj Swigon (SD) om extern utredning som ska resultera i att stadens förskolor och skolor erbjuder Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet M:9/2017 Motion av Msciwoj Swigon (SD) om extern utredning som ska resultera i att stadens förskolor och skolor erbjuder Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet M:9/2017 (pdf, 673 kB)
2017-09-27 Yttrande över motion från (SD) om extern utredning för att erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet Yttrande över motion från (SD) om extern utredning för att erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet (rtf, 135 kB)
2017-09-26 Svar på motion från Msciwoj Swigon (SD) om extern utredning för att erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet Svar på motion från Msciwoj Swigon (SD) om extern utredning för att erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet (rtf, 129 kB)
2017-04-03 KF/2017-03-27 §121 Nya motioner KF/2017-03-27 §121 Nya motioner (Rtf, 157 kB)
2017-09-27 BUN § 66 Yttrande över motion från (SD) om extern utredning för att erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet BUN § 66 Yttrande över motion från (SD) om extern utredning för att erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet (Rtf, 125 kB)
2017-10-17 KS/2017-10-16 §172 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om extern utredning för att erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet KS/2017-10-16 §172 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om extern utredning för att erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet (Rtf, 125 kB)
2017-04-05 Motion av Msciwoj Swigon (SD) om extern utredning som ska resultera i att stadens förskolor och skolor erbjuder Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet M:9/2017

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-03-27 Kommunfullmäktige §121 Nya motioner
2017-10-16 Kommunstyrelsen §172 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om extern utredning för att erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet
2017-10-30 Kommunfullmäktige 28 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om extern utredning för att erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet