Ärende: Ändring av detaljplan för kv. Lagern mm

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-11-18
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2016:877

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-06 BND/2017-08-30 §93 Ändring av detaljplan för kv Lagern
2017-09-19 stomljuds och vibrationsma¨tning
2017-10-04 Yttrande Länsstyrelsen
2017-11-01 Kv Lagern mm - Utlåtande efter granskning 171108
2017-11-13 BND/2017-11-08 §142 Ändring av detaljplan för kv Lagern
2017-03-28 P12_5 Lagern_Planbeskrivning
2017-05-09 Skanova karta
2016-12-08 BND/2016-12-07 §144 Ändring av detaljplan för kv Lagern mm
2017-03-28 Ändring av Detaljplan för kv Lagern m fl Ändring av Detaljplan för kv Lagern m fl (rtf, 13,8 MB)
2017-03-28 Riskanalys 2017-02-01
2017-05-09 Synpunkt
2017-05-09 Yttrande Skanova
2017-05-12 Yttrande Sthlm Brandsförsvar
2016-12-08 Protokollsbilaga 2 BND/2016-12-07 §144
2017-09-19 trafik och vibrationsutredning
2017-11-01 Kv Lagern mm - Plankarta Antagande 171108
2017-09-19 planbeskrivning kv lagern
2017-09-19 plankarta granskning kv lagern
2017-09-19 samrådsredogörelse kv lagern
2017-03-28 Ändring av detaljplan för kv Lagern
2017-03-28 Stomljuds- och vibrationsmätning
2017-04-24 Plankarta - utskick - samråd
2016-11-18 Bilaga 1 Planuppdrag Lagern
2016-11-18 KS/2016-11-14 § 164 Uppdrag till byggnadsnämnden om ändring av detaljplan för del av kvarteret Lagern
2017-05-15 Yttrande Lagern
2017-06-16 Yttrande Länsstyrelsen Lagern
2017-10-11 Yttrande Storstockholms brandsförsvar
2017-11-01 Kv Lagern mm - Godkännande 171108
2016-11-18 Uppdrag till Byggnadsnämnden om ändring av detaljplan för del av kvarteret Lagern
2017-06-19 Yttrande Norrenergi Lagern
2017-08-21 Genomförandebeskrivning granskning Genomförandebeskrivning granskning (doc, 54 kB)
2017-08-21 Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse (doc, 70 kB)
2017-09-19 riskutredning kv lagern
2017-09-19 Fullstandig fastighetsforteckning Lagern
2017-10-10 Yttrande Polisen
2017-04-12 Protokollsbilaga 2 till BND/2017-04-05 § 33
2017-04-12 Protokollsbilaga 1 till BND/2017-04-05 § 33
2017-04-07 BND/2017-04-06 §33 Ändring kv Lagern
2017-04-24 Planbeskrivning - utskick - samråd
2017-05-16 Yttrande Vattenfall Eldistribution
2017-05-29 Yttrande Lantmäteriet
2017-06-16 Kv Lagern samrådsytttrande
2017-08-22 Tjänsteskrivelse granskning Tjänsteskrivelse granskning (rtf, 5,0 MB)
2017-08-21 Planbeskrivning granskning Planbeskrivning granskning (doc, 10,6 MB)
2017-11-01 Kv Lagern mm - Planbeskrivning Antagande 171108
2016-11-28 Ändring av detaljplan för kv Lagern mm Ändring av detaljplan för kv Lagern mm (rtf, 3,7 MB)
2017-05-11 Yttrande SLL Trafikförvaltningen
2017-09-19 illustration gatuperspekti kv lagern
2017-09-19 illustraton lägenheter plan kv lagern
2017-10-18 Yttrande, Trafikförvaltningen SLL
2017-03-28 Bullerutredning
2017-04-24 Följebrev-samråd

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-08 Byggnadsnämnden §142 Ändring av detaljplan för kv Lagern
2017-08-30 Byggnadsnämnden §93 Ändring av detaljplan för kv Lagern
2016-12-07 Byggnadsnämnden §144 Ändring av detaljplan för kv Lagern mm
2017-04-05 Byggnadsnämnden §33 Ändring kv Lagern