Ärende: Motion av Kjell Johansson (SD) om inventering och revidering av Solnas Cykel- och gångbanor samt kommunala cykelparkeringar M:24/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-22
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:286

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-05 Motion av Kjell Johansson (SD) om inventering och revidering av Solnas Cykel- och gångbanor samt kommunala cykelparkeringar M:24/2017
2017-09-22 Motion av Kjell Johansson (SD) om inventering och revidering av Solnas Cykel- och gångbanor samt kommunala cykelparkeringar M:24/2017 Motion av Kjell Johansson (SD) om inventering och revidering av Solnas Cykel- och gångbanor samt kommunala cykelparkeringar M:24/2017 (pdf, 349 kB)
2017-10-13 Motion av Kjell Johansson (SD) om inventering och revidering av Solnas Cykel- och gångbanor samt kommunala cykelparkeringar
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 330 Nya motioner

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §330 Nya motioner