Ärende: Ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem Dnr 34-2016-3446

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-06-03
Nämnd:
Barn- och utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2016:595

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-06-03 Ansökan om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem dnr 34-2016-3446
2016-08-15 Beslut gällande ansökan om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola årskurserna 1-5 och fritidshem
2016-06-03 Remiss från Skolinspektionen, dnr 34-20163446
2016-06-13 Yttrande till Skolinspektionen ang. Rälsen AB om godkännande som huvudman
2016-06-22 BUN/2016-06-15 §57 Yttrande till Skolinspektionen ang. Rälsen AB om godkännande som huvudman

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-06-15 Barn- och utbildningsnämnden §57 Yttrande till Skolinspektionen ang. Rälsen AB om godkännande som huvudman