Ärende: Ansökan från Barnens MontessoriAkademi AB om godkännande som huvudman för fristående förskola

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-14
Nämnd:
Barn- och utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2017:999

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-24 BUN/2017:999 14.28
2017-09-14 Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola (pdf, 249 kB)
2017-11-24 bilaga sid 11 - 18
2017-11-24 sid 35 - 42
2017-11-24 Bilagor ansökan BMA Vasavägen
2017-11-24 Rutin fo¨r klagoma°lshantering 2017
2017-11-24 sid 27 - 34
2017-11-24 sid 19 - 26
2017-10-05 Komplettering av ansökan Vasavägen 33 Komplettering av ansökan Vasavägen 33 (pdf, 75 kB)
2017-11-24 sid. 43 - 47
2017-11-24 Plan_barn med sa¨rskilt sto¨d_VT 2016.docx
2017-11-16 BUN §84 Ansökan om godkännande av huvudman BMA Vasavägen 33 BUN §84 Ansökan om godkännande av huvudman BMA Vasavägen 33 (Rtf, 840 kB)
2017-10-05 Inkommen Komplettering av ansökan Vasavägen 33 Inkommen Komplettering av ansökan Vasavägen 33 (pdf, 68 kB)
2017-10-30 Ansökan om godkännande av huvudman BMA Vasavägen 33 Ansökan om godkännande av huvudman BMA Vasavägen 33 (rtf, 148 kB)
2017-11-24 Klagoma°lshantering-handlingsplan BMA VV

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-15 Barn- och utbildningsnämnden §84 Ansökan om godkännande av huvudman BMA Vasavägen 33