Ärende: Interpellation av Hélène Sevastik (S) till BUNs ordf om andelen elever som klarar kunskapsmålen i årskurs 9

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-22
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:285

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-22 Interpellation av Hélène Sevastik (S) till BUNs ordf om andelen elever som klarar kunskapsmålen i årskurs 9 Interpellation av Hélène Sevastik (S) till BUNs ordf om andelen elever som klarar kunskapsmålen i årskurs 9 (pdf, 58 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 331 Nya interpellationer
2017-10-19 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till BUNs ordf om andelen elever som klarar kunskapsmålen i årskurs 9 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till BUNs ordf om andelen elever som klarar kunskapsmålen i årskurs 9 (docx, 15 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 § 341 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om andelen elever som klarar kunskapsmålen i årskurs 9 KF/2017-10-30 § 341 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om andelen elever som klarar kunskapsmålen i årskurs 9 (Rtf, 121 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §331 Nya interpellationer
2017-10-30 Kommunfullmäktige §341 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om andelen elever som klarar kunskapsmålen i årskurs 9