Ärende: Interpellation av Jacques de Maré till TNDs ordf om arbetet med lokala och regionala cykelvägar

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-04-20
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:156

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 164 Nya interpellationer KF/2017-04-24 § 164 Nya interpellationer (Rtf, 157 kB)
2017-06-01 KF §172 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till tekniska nämndens ordförande om arbetet med lokala och regionala cykelvägar KF §172 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till tekniska nämndens ordförande om arbetet med lokala och regionala cykelvägar (Rtf, 156 kB)
2017-05-18 Svar på interpellation av Jacques de Maré till TNDs ordf om arbetet med lokala och regionala cykelvägar Svar på interpellation av Jacques de Maré till TNDs ordf om arbetet med lokala och regionala cykelvägar (pdf, 107 kB)
2017-04-20 Interpellation av Jacques de Maré till TNDs ordf om arbetet med lokala och regionala cykelvägar Interpellation av Jacques de Maré till TNDs ordf om arbetet med lokala och regionala cykelvägar (pdf, 148 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-04-24 Kommunfullmäktige §164 Nya interpellationer
2017-05-29 Kommunfullmäktige §172 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till tekniska nämndens ordförande om arbetet med lokala och regionala cykelvägar