Ärende: Interpellation av Cecilia Bravo (S) till TNs ordf ang regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-22
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:284

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-12-04 KF/2017-11-28 §389 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde KF/2017-11-28 §389 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde (Rtf, 129 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 §340 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde KF/2017-10-30 §340 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde (Rtf, 120 kB)
2017-09-22 Interpellation av Cecilia Bravo (S) till TNs ordf ang regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde Interpellation av Cecilia Bravo (S) till TNs ordf ang regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde (docx, 75 kB)
2017-10-19 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till TNs ordf ang regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till TNs ordf ang regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde (doc, 56 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 331 Nya interpellationer

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §331 Nya interpellationer
2017-12-18 Kommunfullmäktige 3 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde
2017-11-28 Kommunfullmäktige §389 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde
2017-10-30 Kommunfullmäktige §340 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde