Ärende: Solna stads budget verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning 2019-2020

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-12-21
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:18

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-02-22 KS/2017-02-20 § 24 Anvisning och tidsplan för VP och budget 2018, samt uppföljning 2017 KS/2017-02-20 § 24 Anvisning och tidsplan för VP och budget 2018, samt uppföljning 2017 (Rtf, 162 kB)
2017-11-02 Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019-2020 Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019-2020 (rtf, 191 kB)
2017-10-27 KPNs verksamhetsplan och budget för 2018 med inriktning för 2019-2020 KPNs verksamhetsplan och budget för 2018 med inriktning för 2019-2020 (pdf, 788 kB)
2017-10-27 TNs verksamhetsplan och budget för 2018 med inriktning för 2019-2020 TNs verksamhetsplan och budget för 2018 med inriktning för 2019-2020 (pdf, 1,2 MB)
2017-10-31 BNs verksamhetsplan och budget för år 2018 rev BNs verksamhetsplan och budget för år 2018 rev (pdf, 1,1 MB)
2017-10-25 SNs verksamhetsplan och budget för 2018 med intriktning för 2019-2020
2017-10-27 MHNs verksamhetsplan och budget för år 2018 med sikte mot 2019-2020 MHNs verksamhetsplan och budget för år 2018 med sikte mot 2019-2020 (pdf, 1,2 MB)
2017-10-26 SNs verksamhetsplan och budget för 2018 med intriktning för 2019-2020 SNs verksamhetsplan och budget för 2018 med intriktning för 2019-2020 (pdf, 921 kB)
2017-11-15 KS/2017-11-13 § 186 Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019, 2020 KS/2017-11-13 § 186 Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019, 2020 (Rtf, 142 kB)
2017-06-21 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 3 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 3 (pdf, 32 kB)
2017-10-25 BNs verksamhetsplan och budget för år 2018
2017-06-20 KS/2017-06-19 § 114 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 KS/2017-06-19 § 114 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 (Rtf, 130 kB)
2017-10-27 BUNs verksamhetsplan och budget för år 2018 med sikte mot 2019-2020 BUNs verksamhetsplan och budget för år 2018 med sikte mot 2019-2020 (pdf, 1,1 MB)
2017-10-26 KFNs verksamhetsplan och budget för år 2018 med sikte mot 2019-2020 KFNs verksamhetsplan och budget för år 2018 med sikte mot 2019-2020 (pdf, 2,2 MB)
2017-10-27 GFNs verksamhetsplan och budget för 2018 med inriktning för 2019-2020 GFNs verksamhetsplan och budget för 2018 med inriktning för 2019-2020 (pdf, 778 kB)
2017-10-27 Förhandling avseende Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 Förhandling avseende Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 (pdf, 1,3 MB)
2017-02-10 Anvisning och tidplan för verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 samt uppföljning 2017 Anvisning och tidplan för verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 samt uppföljning 2017 (docx, 35 kB)
2017-02-10 Tidplan för verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 samt uppföljning 2017 Tidplan för verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 samt uppföljning 2017 (docx, 22 kB)
2017-06-21 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 5 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 5 (pdf, 58 kB)
2017-11-15 MIljöpartiets budgetförslag aktbilaga 2 MIljöpartiets budgetförslag aktbilaga 2 (pdf, 375 kB)
2017-10-20 KS verksamhetsplan och budget 2018 KS verksamhetsplan och budget 2018 (pdf, 1,3 MB)
2017-06-08 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 (docx, 39 kB)
2017-11-16 Sverigedemokraternas budgetförslag Sverigedemokraternas budgetförslag (pdf, 3,5 MB)
2017-02-22 KS/2017-02-20 § 24 Protokollsbilaga 1 KS/2017-02-20 § 24 Protokollsbilaga 1 (pdf, 62 kB)
2017-06-08 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 (pdf, 845 kB)
2017-06-16 MBL förhandlingsprotokoll 2017-05-19
2017-10-26 ONs verksamhetsplan och budget för år 2018 med inriktning 2019-2020 ONs verksamhetsplan och budget för år 2018 med inriktning 2019-2020 (pdf, 1,0 MB)
2017-11-02 Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019-2020 Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019-2020 (pdf, 837 kB)
2017-11-15 Vänsterpartiets budgetförslag aktbilaga 3 Vänsterpartiets budgetförslag aktbilaga 3 (pdf, 539 kB)
2017-06-21 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 4 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 4 (pdf, 58 kB)
2017-11-15 Socialdemokraternas budgetförslag aktbilaga 1 Socialdemokraternas budgetförslag aktbilaga 1 (pdf, 5,6 MB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-06-19 Kommunstyrelsen §114 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020
2017-11-13 Kommunstyrelsen §186 Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019, 2020
2017-11-27 Kommunfullmäktige 2 Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019, 2020
2017-02-20 Kommunstyrelsen §24 Anvisning och tidsplan för VP och budget 2018, samt uppföljning 2017