Ärende: Motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor (M4/16)

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-01-22
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:25

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-02-08 KS_2016_25 - Namnlös (ver 1)
2016-01-22 Motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor Motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor (pdf, 58 kB)
2017-01-12 SN/2016-12-13 § 107 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Mia Fällström (V) och Atilla Yavuz (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor i Solna Stad SN/2016-12-13 § 107 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Mia Fällström (V) och Atilla Yavuz (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor i Solna Stad (Rtf, 177 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 264 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KF/2017-08-28 § 264 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor (Rtf, 174 kB)
2017-01-12 Motionssvar mäns våld mot kvinnor Motionssvar mäns våld mot kvinnor (rtf, 150 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 144 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KF/2017-04-24 § 144 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor (Rtf, 227 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 188 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KF/2017-05-29 § 188 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor (Rtf, 156 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 Protokollsbilaga 4 § 264 KF/2017-08-28 Protokollsbilaga 4 § 264 (rtf, 208 kB)
2017-02-22 KS/2017-02-20 § 32 Protokollsbilaga 6 KS/2017-02-20 § 32 Protokollsbilaga 6 (pdf, 43 kB)
2017-03-09 KF/2017-03-06 § 76 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KF/2017-03-06 § 76 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor (Rtf, 156 kB)
2017-04-03 KF/2017-03-27 § 110 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KF/2017-03-27 § 110 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor (Rtf, 156 kB)
2016-12-21 Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor (rtf, 140 kB)
2017-01-30 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor (rtf, 132 kB)
2016-12-21 BUN/2016-12-14 § 113 Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor BUN/2016-12-14 § 113 Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor (Rtf, 167 kB)
2017-02-22 KS/2017-02-20 § 32 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KS/2017-02-20 § 32 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor (Rtf, 172 kB)
2016-12-21 BUN/2016-12-14 Protokollsbilaga 7 § 113 BUN/2016-12-14 Protokollsbilaga 7 § 113 (pdf, 17 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 229 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KF/2017-06-19 § 229 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor (Rtf, 120 kB)
2016-08-09 Remissföljebrev
2017-01-12 SN/2016-12-13 § 107 Bilaga 5 SN/2016-12-13 § 107 Bilaga 5 (pdf, 22 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-03-27 Kommunfullmäktige §110 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
2016-01-25 Kommunfullmäktige §45 Anmälda motioner
2017-04-24 Kommunfullmäktige §144 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
2017-06-19 Kommunfullmäktige §229 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
2017-08-28 Kommunfullmäktige §264 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
2017-05-29 Kommunfullmäktige §188 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
2017-02-20 Kommunstyrelsen §32 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
2017-03-06 Kommunfullmäktige §76 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor