Ärende: Interpellation av Sophia Andersson (S) till BUNs ordf ang framtida förskoleplatser

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-22
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:283

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 331 Nya interpellationer
2017-09-22 Interpellation av Sophia Andersson (S) till BUNs ordf ang framtida förskoleplatser Interpellation av Sophia Andersson (S) till BUNs ordf ang framtida förskoleplatser (docx, 276 kB)
2017-10-19 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till BUNs ordf ang framtida förskoleplatser Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till BUNs ordf ang framtida förskoleplatser (docx, 16 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §331 Nya interpellationer
2017-10-30 Kommunfullmäktige 5 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående framtida förskoleplatser