Ärende: Motion av Victoria Johansson (MP) om att bygga i trä M:11/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-03-24
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:128

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-04-05 Motion av Victoria Johansson (MP) om att bygga i trä M:11/2017
2017-04-03 KF/2017-03-27 § 121 Nya motioner
2017-10-17 KS/2017-10-16 § 173 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om att bygga i trä KS/2017-10-16 § 173 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om att bygga i trä (Rtf, 125 kB)
2017-03-24 Motion av Victoria Johansson (MP) om att bygga i trä M:11/2017 Motion av Victoria Johansson (MP) om att bygga i trä M:11/2017 (pdf, 175 kB)
2017-08-24 Yttrande över motion om att bygga i trä Yttrande över motion om att bygga i trä (docx, 47 kB)
2017-09-20 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om att bygga i trä Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om att bygga i trä (rtf, 128 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-03-27 Kommunfullmäktige §121 Nya motioner
2017-10-16 Kommunstyrelsen §173 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om att bygga i trä
2017-10-30 Kommunfullmäktige 29 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om att bygga i trä