Ärende: Motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje (M:25/2016)

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-08-26
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:267

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-08-31 KF/2016-08-29 § 245 Anmälda motioner
2017-12-04 KF/2017-11-28 §403 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna KF/2017-11-28 §403 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna (Rtf, 129 kB)
2017-09-13 KS/2017-09-11 § 151 Protokollsbilaga 8 KS/2017-09-11 § 151 Protokollsbilaga 8 (pdf, 80 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 §356 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna KF/2017-10-30 §356 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna (Rtf, 120 kB)
2017-04-06 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje (rtf, 152 kB)
2017-09-13 KS/2017-09-11 §151 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna KS/2017-09-11 §151 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna (Rtf, 132 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 319 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna KF/2017-09-25 § 319 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna (Rtf, 224 kB)
2016-08-26 Motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje (M:25/2016) Motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje (M:25/2016) (pdf, 103 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §319 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna
2017-12-18 Kommunfullmäktige 18 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna
2016-08-29 Kommunfullmäktige §245 Anmälda motioner
2017-11-28 Kommunfullmäktige §403 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna
2017-10-30 Kommunfullmäktige §356 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna
2017-09-11 Kommunstyrelsen §151 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna