Ärende: Motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) om vegetarisk dag (M3/16)

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-01-22
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:24

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 274 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag KF/2017-08-28 § 274 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag (Rtf, 156 kB)
2016-12-23 Motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) om vegetarisk dag (M3/16)
2016-12-08 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag (rtf, 138 kB)
2017-03-24 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag (rtf, 133 kB)
2017-03-28 ON § 27 Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag ON § 27 Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag (Rtf, 125 kB)
2017-03-28 Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag Yttrande över motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag (rtf, 139 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 154 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag KF/2017-04-24 § 154 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag (Rtf, 227 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 239 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag KF/2017-06-19 § 239 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag (Rtf, 120 kB)
2017-03-24 BUN §13 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag BUN §13 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag (Rtf, 140 kB)
2017-03-30 Svar på återremitterad motion (V) om vegetarisk dag Svar på återremitterad motion (V) om vegetarisk dag (rtf, 127 kB)
2017-03-21 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) om vegetarisk dag Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) om vegetarisk dag (rtf, 158 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 §198 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag KF/2017-05-29 §198 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag (Rtf, 156 kB)
2016-12-20 KS/2016-12-19 Protokollsbilaga 17 § 221
2016-01-22 Motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) om vegetarisk dag Motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) om vegetarisk dag (pdf, 152 kB)
2017-03-24 BUN/2017-03-08 §13 Protokollsbilaga 1 BUN/2017-03-08 §13 Protokollsbilaga 1 (pdf, 113 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 307 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag
2017-04-11 KS/2017-04-10 § 78 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag KS/2017-04-10 § 78 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag (Rtf, 172 kB)
2017-04-11 KS/2017-04-10 Protokollsbilaga 12 § 78 KS/2017-04-10 Protokollsbilaga 12 § 78 (pdf, 107 kB)
2017-03-28 ON/2017-03-21 Protokollsbilaga 1 § 27 ON/2017-03-21 Protokollsbilaga 1 § 27 (pdf, 98 kB)
2017-03-30 KFN §5 Svar på återremitterad motion (V) om vegetarisk dag KFN §5 Svar på återremitterad motion (V) om vegetarisk dag (Rtf, 132 kB)
2016-12-20 KS/2016-12-19 § 221 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-04-10 Kommunstyrelsen §78 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag
2017-09-25 Kommunfullmäktige §307 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag
2016-01-25 Kommunfullmäktige §45 Anmälda motioner
2017-04-24 Kommunfullmäktige §154 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag
2017-06-19 Kommunfullmäktige §239 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag
2017-08-28 Kommunfullmäktige §274 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag
2016-12-19 Kommunstyrelsen §221 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag
2017-05-29 Kommunfullmäktige §198 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag