Ärende: Omvårdnadsnämndens Verksamhetsplan och budget 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-10-03
Nämnd:
Omvårdnadsnämnden
Diarienummer:
ON/2016:111

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-10-17 Omvårdnadsnämndens Verksamhetsplan och budget 2017 Omvårdnadsnämndens Verksamhetsplan och budget 2017 (docx, 70 kB)
2016-10-03 Omvårdnadsnämndens Verksamhetsplan och budget 2017 Omvårdnadsnämndens Verksamhetsplan och budget 2017 (rtf, 132 kB)
2016-10-26 Protokollsbilaga 1 ON 2016-10-25 §82
2017-08-07 KF/2017-06-19 § 121 Protokollbilaga 3. KS/2016:17
2017-10-31 ON § 80 Delårsrapport per augusti 2017 ON § 80 Delårsrapport per augusti 2017 (Rtf, 126 kB)
2016-10-26 ON /2016-10-25 §82 Omvårdnadsnämndens Verksamhetsplan och budget 2017 ON /2016-10-25 §82 Omvårdnadsnämndens Verksamhetsplan och budget 2017 (Rtf, 132 kB)
2017-05-17 Delårsrapport per april 2017 Delårsrapport per april 2017 (docx, 224 kB)
2016-12-06 Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version (rtf, 137 kB)
2017-05-22 ON §41 Budgetuppföljning per 31 mars 2017
2016-12-14 Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version (docx, 71 kB)
2017-06-20 ON § 53 Delårsrapport per april 2017
2017-10-17 Delårsrapport per augusti 2017 Delårsrapport per augusti 2017 (docx, 243 kB)
2017-04-20 Budgetuppföljning per 31 mars 2017 Budgetuppföljning per 31 mars 2017 (docx, 28 kB)
2017-05-17 Delårsrapport per april 2017 Delårsrapport per april 2017 (rtf, 129 kB)
2016-10-26 Protokollsbilaga 2 ON 2016-10-25 §82
2016-10-27 Samlingshandling för ON/2016:111
2016-12-14 MBL-protokoll Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version MBL-protokoll Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version (pdf, 264 kB)
2017-01-26 ON 2017-01-24 § 9 Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version ON 2017-01-24 § 9 Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version (Rtf, 259 kB)
2017-04-20 Budgetuppföljning per 31 mars 2017 Budgetuppföljning per 31 mars 2017 (docx, 30 kB)
2016-11-01 ON/2016-10-25 §82 Omvårdnadsnämndens Verksamhetsplan och budget 2017 ON/2016-10-25 §82 Omvårdnadsnämndens Verksamhetsplan och budget 2017 (Rtf, 136 kB)
2016-10-26 Protokollsbilaga 3 ON 2016-10-25 §82
2017-08-07 KF/2017-06-19 § 221 Solna stads delårsrapport per april 2017. KS/2016:17
2017-10-17 Delårsrapport per augusti 2017 Delårsrapport per augusti 2017 (docx, 27 kB)
2017-02-02 Samlingshandling för ON/2016:111 reviderad version
2016-10-17 MBL-protokoll Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 MBL-protokoll Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 (pdf, 368 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-01-24 Omvårdnadsnämnden §9 Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version
2016-10-25 Omvårdnadsnämnden §82 Omvårdnadsnämndens Verksamhetsplan och budget 2017
2017-10-24 Omvårdnadsnämnden §80 Delårsrapport per augusti 2017
2017-06-13 Omvårdnadsnämnden §53 Delårsrapport per april 2017
2017-05-16 Omvårdnadsnämnden §41 Budgetuppföljning per 31 mars 2017