Ärende: Detaljplan för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 24 i Lilla Alby, Sundbyberg

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-07
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:275

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-05 Yttrande över samråd avseende detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby innebärande kommungränsjustering Yttrande över samråd avseende detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby innebärande kommungränsjustering (rtf, 129 kB)
2017-09-07 Planbeskrivning- Detaljplan för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 24 i Lilla Alby, Sundbyberg Planbeskrivning- Detaljplan för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 24 i Lilla Alby, Sundbyberg (pdf, 625 kB)
2017-09-07 Illustration över vy från Landsvägen Illustration över vy från Landsvägen (pdf, 287 kB)
2017-09-11 Svar på Solna stads begäran om förlängd svarstid på detaljplan för del av Sundbyberg 24 i Lilla Alby, Sundbyberg
2017-10-17 KS/2017-10-16 § 166 Yttrande över samråd avseende detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby innebärande kommungränsjustering
2017-09-07 Situationsplan för Grow hotel Situationsplan för Grow hotel (pdf, 12,3 MB)
2017-09-07 Underrättelse om samråd för detaljplan för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 24 i Lilla Alby, Sundbyberg Underrättelse om samråd för detaljplan för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 24 i Lilla Alby, Sundbyberg (pdf, 76 kB)
2017-09-07 Plankarta- Detaljplan för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 24 i Lilla Alby, Sundbyberg Plankarta- Detaljplan för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 24 i Lilla Alby, Sundbyberg (pdf, 251 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-16 Kommunstyrelsen §166 Yttrande över samråd avseende detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby innebärande kommungränsjustering