Ärende: Interpellation av Sophia Andersson (S) till TNs ordf ang utfasning av skadliga kemikalier i förskolor och skolor

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-22
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:282

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-22 Interpellation av Sophia Andersson (S) till TNs ordf ang utfasning av skadliga kemikalier i förskolor och skolor Interpellation av Sophia Andersson (S) till TNs ordf ang utfasning av skadliga kemikalier i förskolor och skolor (docx, 277 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 331 Nya interpellationer
2017-10-19 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till TNs ordf ang utfasning av skadliga kemikalier i förskolor och skolor

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §331 Nya interpellationer