Ärende: Beslut om att förändra regelverket för bidragsgivning och tillträde till idrottsanläggningar och övriga lokaler

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-11-07
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:165

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-21 KFN § 73 Beslut om att förändra regelverket för bidragsgivning och tillträde till idrottsanläggningar och övriga lokaler KFN § 73 Beslut om att förändra regelverket för bidragsgivning och tillträde till idrottsanläggningar och övriga lokaler (Rtf, 643 kB)
2017-11-07 Beslut om att förändra regelverket för bidragsgivning och tillträde till idrottsanläggningar och övriga lokaler Beslut om att förändra regelverket för bidragsgivning och tillträde till idrottsanläggningar och övriga lokaler (rtf, 131 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-16 Kultur- och fritidsnämnden §73 Beslut om att förändra regelverket för bidragsgivning och tillträde till idrottsanläggningar och övriga lokaler