Ärende: Sonetten 3, Virebergsvägen 3 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - Två tillkommande bostäder på vind samt fasadändring, fönster och fönsterdörrar, i flerbostadshus

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-10-27
Nämnd:
Byggnadsnämnd
Diarienummer:
BND/2015:2844

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2015-11-02 BEGÄRAN OM FÖRKLARING Sonetten 3, Virebergsvägen 3 Olovligt byggande - Inredning av två vindslägenheter, fasadändring, nya fönster
2015-11-05 Information om förenklad delgivning, Sonetten 3
2015-11-05 Kontrollmeddelande om förenklad delgivning Sonetten 3, Virebergsvägen 3 Olovligt byggande - Inredning av två vindslägenheter
2017-10-04 BILAGA 6, yttrande angående byggsanktionsavgift
2015-11-13 Svar på begäran om förklaring med bilagor,Sonetten 3
2017-06-28 BILAGA 3, förklaring angående olovligt byggande
2017-11-06 Mottagningsbevis, Sonetten 3
2015-11-05 Information om förenklad delgivning, Sonetten 3
2015-10-27 E-post angående påbörjat byggande utan bygglov, Sonetten 3
2017-10-25 BND/2017-10-18 §130 Sonetten 3, tillkommande bostad mm
2017-09-14 Svar på begäran om förklaring, Sonetten 3
2017-06-28 BILAGA 2, förbud mot fortsatt arbete
2015-11-05 E-post konversation, Sonetten 3
2015-11-03 FÖRBUD MOT FORTSATT ARBETE Sonetten 3, Virebergsvägen 3 Olovligt byggande - Inredning av två vindslägenheter
2017-08-31 TJÄNSTESKRIVELSE BN 18 okt 2017 Sonetten 3, Virebergsvägen 3 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - Två tillkommande bostäder på vind samt fasadändring, fönster och fönsterdörrar, i flerbostadshus
2017-06-28 BILAGA 1, bygglov för fasadändring på vind
2017-06-28 BILAGA 4, bygglov för tillkommande bostäder och fasadändring
2017-06-28 BILAGA 5, beräkning sanktionsarea samt antal fönster och fönsterdörrar

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-18 Byggnadsnämnden §130 Sonetten 3, tillkommande bostad mm