Ärende: Dokumenthanteringsplan

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-01-30
Nämnd:
Tekniska nämnden
Diarienummer:
TND/2017:129

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-03-07 Dokumenthanteringsplan med gallringsbeslut för Tekniska nämnden Dokumenthanteringsplan med gallringsbeslut för Tekniska nämnden (rtf, 134 kB)
2017-10-11 Gallringsbeslut avseende handlingar i ärende rörande ansökan om TA-plan och schakttillstånd samt ansökan om markupplåtelse Gallringsbeslut avseende handlingar i ärende rörande ansökan om TA-plan och schakttillstånd samt ansökan om markupplåtelse (rtf, 134 kB)
2017-10-11 Gallringsbeslut avseende handlingar i ärenden rörande upphandling Gallringsbeslut avseende handlingar i ärenden rörande upphandling (rtf, 136 kB)
2017-10-31 TND § 84 Beslut om reviderad dokumenthanteringsplan TND § 84 Beslut om reviderad dokumenthanteringsplan (Rtf, 120 kB)
2017-10-11 Gallringsbeslut avseende gallring av handlingar i ärende rörande fordonsflytt Gallringsbeslut avseende gallring av handlingar i ärende rörande fordonsflytt (rtf, 131 kB)
2017-10-11 Gallringsbeslut avseende gallring av handlingar i ärende rörande parkeringstillstånd Gallringsbeslut avseende gallring av handlingar i ärende rörande parkeringstillstånd (rtf, 135 kB)
2017-10-11 Dokumethanteringsplan Tekniska nämnden Dokumethanteringsplan Tekniska nämnden (docx, 300 kB)
2017-03-08 Arkivbeskrivning för Tekniska nämnden 20150201 - Arkivbeskrivning för Tekniska nämnden 20150201 - (rtf, 175 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-25 Tekniska nämnden §84 Beslut om reviderad dokumenthanteringsplan