Ärende: Interpellation av Jacques de Maré (MP) till MHNs ordf om finansiering av livsmedelskontrollen

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-03-27
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:138

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-03-27 Interpellation av Jacques de Maré (MP) till MHNs ordf om finansiering av livsmedelskontrollen Interpellation av Jacques de Maré (MP) till MHNs ordf om finansiering av livsmedelskontrollen (pdf, 78 kB)
2017-04-12 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till MHNs ordf om finansiering av livsmedelskontrollen Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till MHNs ordf om finansiering av livsmedelskontrollen (pdf, 36 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 137 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen KF/2017-04-24 § 137 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen (Rtf, 156 kB)
2017-04-03 KF §122 Nya interpellationer
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 171 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen KF/2017-05-29 § 171 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen (Rtf, 156 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 215 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen KF/2017-06-19 § 215 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen (Rtf, 121 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-03-27 Kommunfullmäktige §122 Nya interpellationer
2017-04-24 Kommunfullmäktige §137 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen
2017-06-19 Kommunfullmäktige §215 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen
2017-05-29 Kommunfullmäktige §171 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen