Ärende: Ankan 7, Sjövägen 40 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - tillbyggnad, ändring av fasad på enbostadshus samt ändring marknivåer, upplag och murar

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-09-20
Nämnd:
Byggnadsnämnd
Diarienummer:
BND/2016:715

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-06-30 BILAGA 3, foton 2008-10-14 SBA
2017-06-30 BILAGA 5, foton olovlig åtgärder
2017-08-31 TJÄNSTESKRIVELSE BN 18 oktober 2017 Ankan 7, Sjövägen 40 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - tillbyggnad, ändring av fasad på enbostadshus samt ändring marknivåer, upplag och murar
2017-06-30 BILAGA 1, nybyggnadsritningar 1935
2017-06-30 BILAGA 2, bygglov tillbyggnad
2017-10-26 Skrivelse 2017-09-27gällande tillägg av tidigare bestridande av detta ärende. Ankan 7
2017-11-16 Mottagningsbevis åter
2016-09-21 Anmälan av olovlig byggnation, Ankan 7
2017-10-26 Bilaga 1 - 5 till skrivelse 2017-09-27
2017-10-30 Brev i retur
2017-11-16 Mottagningsbevis åter
2017-10-09 BILAGA 6, illustration olovliga åtgärder
2017-06-30 BILAGA 4, markupplåtelse för byggetablering
2017-11-16 Mottagningsbevis åter
2016-12-12 Begäran om förklaring olovligt byggande
2017-06-30 BILAGA 7, antikvarisk inventering
2017-06-30 BILAGA 8, beräkning av tak- och fasadarea
2017-10-25 BND/2017-10-18 §127 Ankan 7, tillbyggnad mm

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-18 Byggnadsnämnden §127 Ankan 7, tillbyggnad mm