Ärende: Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Näckrosgården VT 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-01-12
Nämnd:
Barn- och utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2017:60

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-16 BUN §83 Uppföljning av föreläggande och anmärkning vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Näckrosgården BUN §83 Uppföljning av föreläggande och anmärkning vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Näckrosgården (Rtf, 127 kB)
2017-03-27 Underlag från förskolan inför tillsyn
2017-03-27 Underlag från förskolan inför Tillsyn
2017-03-27 Underlag från förskolan inför Tillsyn
2017-03-27 Underlag från förskolan inför Tillsyn
2017-07-19 Systematiskt kvalitetsarbete 2017 / 2018
2017-07-19 utv-analys vt 2017
2017-03-21 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Näckrosgården vt. 2017 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Näckrosgården vt. 2017 (rtf, 330 kB)
2017-03-27 Underlag från förskolan inför Tillsyn
2017-03-27 Underlag från förskolan inför tillsyn
2017-06-19 BUN §55 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Näckrosgården vt. 2017 BUN §55 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Näckrosgården vt. 2017 (Rtf, 154 kB)
2017-09-11 Verksamhetsplan Näckrosgården 2017
2017-10-05 Näckrosgården åtgärd styrdokument Näckrosgården åtgärd styrdokument (pdf, 1,6 MB)
2017-04-11 Komplettering för tillsyn av Näckrosgårdens förskola
2017-08-24 Yttrande från Solna församling angående tillsynen av verksamheten Näckrosgården
2017-09-11 Systematiskt kvalitetsarbete Solna församlings förskolor
2017-03-27 Underlag från förskolan inför Tillsyn
2017-03-27 Sekretessbelagt
2017-03-27 Ritningar över lokal samt hyresavtal
2017-03-27 Underlag från förskolan inför Tillsyn
2017-03-27 Underlag från förskolan inför Tillsyn
2017-07-19 Näckrosgården, Solna församling
2017-09-11 Brev angående inkommet yttrande från Solna församling
2017-08-03 Uppföljning av föreläggande och anmärkning vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Näckrosgården Uppföljning av föreläggande och anmärkning vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Näckrosgården (rtf, 157 kB)
2017-03-27 Sekretessbelagt
2017-10-05 Svenska kyrkan SKA_reviderat Svenska kyrkan SKA_reviderat (pdf, 6,2 MB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-15 Barn- och utbildningsnämnden §83 Uppföljning av föreläggande och anmärkning vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Näckrosgården
2017-06-14 Barn- och utbildningsnämnden §55 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Näckrosgården vt. 2017