Ärende: Motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) angående att Solna station bör bli framtidens Hagalund (M 14/15)

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-03-30
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2015:210

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-04-03 KF/2017-03-27 § 109 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KF/2017-03-27 § 109 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund (Rtf, 156 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 §143 Svar på motion av Susanna Guven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KF/2017-04-24 §143 Svar på motion av Susanna Guven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund (Rtf, 156 kB)
2015-03-30 Motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) angående att Solna station bör bli framtidens Hagalund (M14/15) Motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) angående att Solna station bör bli framtidens Hagalund (M14/15) (pdf, 130 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 263 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KF/2017-08-28 § 263 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund (Rtf, 173 kB)
2017-02-09 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) angående att Solna station bör bli framtidens Hagalund Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) angående att Solna station bör bli framtidens Hagalund (rtf, 162 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 §187 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KF/2017-05-29 §187 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund (Rtf, 156 kB)
2017-03-09 KF/2017-03-06 §75 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KF/2017-03-06 §75 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund (Rtf, 156 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 228 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KF/2017-06-19 § 228 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund (Rtf, 120 kB)
2017-02-22 KS/2017-02-20 § 31 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KS/2017-02-20 § 31 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund (Rtf, 169 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2015-03-30 Kommunfullmäktige §72 Anmälda motioner
2017-03-27 Kommunfullmäktige §109 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund
2017-04-24 Kommunfullmäktige §143 Svar på motion av Susanna Guven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund
2017-06-19 Kommunfullmäktige §228 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund
2017-08-28 Kommunfullmäktige §263 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund
2017-05-29 Kommunfullmäktige §187 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund
2017-02-20 Kommunstyrelsen §31 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund
2017-03-06 Kommunfullmäktige §75 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund