Ärende: Upphandling ramavtal för inköp och uppsättning av papperskorgar

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-29
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
TND/2017:847

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-07 Sekretessbelagt
2017-09-12 Projektdirektiv upphandling - Upphandling av Ramavtal för inköp och uppsättning av papperskorgar
2017-11-07 Sekretessbelagt

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-15 Tekniska nämnden §94 Sekretessbelagd