Ärende: Motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka- Salam (S) om byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen M:12/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-03-27
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:136

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-04-03 KF/2017-03-27 § 121 Nya motioner
2017-05-03 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka- Salam (S) om byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka- Salam (S) om byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen (rtf, 134 kB)
2017-05-16 KS/2017-05-15 Protokollsbilaga 19, KF/2017-11-28 Protokollsbilaga 5 § 397 KS/2017-05-15 Protokollsbilaga 19, KF/2017-11-28 Protokollsbilaga 5 § 397 (pdf, 71 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 204 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen KF/2017-05-29 § 204 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen (Rtf, 156 kB)
2017-12-04 KF/2017-11-28 §397 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen KF/2017-11-28 §397 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen (Rtf, 145 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 § 350 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen KF/2017-10-30 § 350 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen (Rtf, 120 kB)
2017-03-27 Motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka- Salam (S) om byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen M:12/2017 Motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka- Salam (S) om byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen M:12/2017 (pdf, 139 kB)
2017-09-06 KF §280 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen KF §280 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen (Rtf, 156 kB)
2017-04-05 Motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka- Salam (S) om byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen M:12/2017
2017-05-18 KS/2017-05-15 §102 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen KS/2017-05-15 §102 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen (Rtf, 254 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 245 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen KF/2017-06-19 § 245 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen (Rtf, 120 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 §313 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen KF/2017-09-25 §313 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen (Rtf, 224 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §313 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen
2017-03-27 Kommunfullmäktige §121 Nya motioner
2017-11-28 Kommunfullmäktige §397 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen
2017-06-19 Kommunfullmäktige §245 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen
2017-10-30 Kommunfullmäktige §350 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen
2017-08-28 Kommunfullmäktige §280 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen
2017-05-29 Kommunfullmäktige §204 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen
2017-05-15 Kommunstyrelsen §102 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen