Ärende: Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-21
Nämnd:
Omvårdnadsnämnden
Diarienummer:
ON/2017:91

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-21 Rekommendation från KSL/Storsthlm om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Rekommendation från KSL/Storsthlm om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (html, 12 kB)
2017-09-21 Remiss från KS om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Remiss från KS om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (rtf, 128 kB)
2017-10-31 ON § 78 Svar på remiss från KSL/17/0049-15 angående Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ON § 78 Svar på remiss från KSL/17/0049-15 angående Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (Rtf, 123 kB)
2017-09-21 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (pdf, 3,6 MB)
2017-10-03 Svar på remiss från KSL/17/0049-15 angående Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Svar på remiss från KSL/17/0049-15 angående Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (docx, 33 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-24 Omvårdnadsnämnden §78 Svar på remiss från KSL/17/0049-15 angående Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård