Ärende: Motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan M:15/2016

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-05-27
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:194

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-04-26 Förtydligande från Trafikverket avseende Mälarbanan Förtydligande från Trafikverket avseende Mälarbanan (doc, 28 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 153 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan KF/2017-04-24 § 153 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan (Rtf, 227 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 §306 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan
2016-05-27 Motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan M:15/2016 Motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan M:15/2016 (pdf, 308 kB)
2016-06-03 KF/2016-05-30 §188 Anmälda motioner
2017-03-21 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan (rtf, 155 kB)
2017-04-11 KS/2017-04-10 § 77 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan KS/2017-04-10 § 77 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan (Rtf, 160 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 §273 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan KF/2017-08-28 §273 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan (Rtf, 156 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 §197 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan KF/2017-05-29 §197 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan (Rtf, 156 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 238 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan KF/2017-06-19 § 238 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan (Rtf, 120 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-05-30 Kommunfullmäktige §188 Anmälda motioner
2017-04-10 Kommunstyrelsen §77 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan
2017-09-25 Kommunfullmäktige §306 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan
2017-04-24 Kommunfullmäktige §153 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan
2017-06-19 Kommunfullmäktige §238 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan
2017-08-28 Kommunfullmäktige §273 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan
2017-05-29 Kommunfullmäktige §197 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan