Ärende: Enkel fråga från Signe Levin (S) till KSO ang ventilationsproblem i fullmäktigesalen

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-30
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:322

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-30 Enkel fråga från Signe Levin (S) till KSO ang ventilationsproblem i fullmäktigesalen Enkel fråga från Signe Levin (S) till KSO ang ventilationsproblem i fullmäktigesalen (pdf, 101 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 § 333 Enkel fråga av Signe Levin (S) till kommunstyrelsens ordförande angående ventilation och värme i fullmäktigesalen KF/2017-10-30 § 333 Enkel fråga av Signe Levin (S) till kommunstyrelsens ordförande angående ventilation och värme i fullmäktigesalen (Rtf, 121 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-30 Kommunfullmäktige §333 Enkel fråga av Signe Levin (S) till kommunstyrelsens ordförande angående ventilation och värme i fullmäktigesalen