Ärende: Ansökan från Rälsen AB om godkännande som huvudman för fristående förskola

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-05-20
Nämnd:
Barn- och utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2016:483

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-05-20 Bilaga 5 till ansökan om huvudman för fristående förskola
2016-06-22 BUN/2016-06-15 §56 Ansökan från Rälsen AB om godkännande som huvudman för Spanska förskolan
2016-05-23 Bilaga 6 till ansökan om huvudman för fristående förskola
2016-05-23 Bilaga 8 till ansökan om huvudman för fristående förskola
2016-05-23 Bilaga 9 till ansökan om huvudman för fristående förskola
2016-05-20 Sekretessbelagt
2016-05-20 Sekretessbelagt
2016-05-23 Bilaga 13 till ansökan om huvudman för fristående förskola
2016-05-23 Bilaga 14 till ansökan om huvudman för fristående förskola
2016-05-23 Bilaga 15 till ansökan om huvudman för fristående förskola
2016-06-22 Protokollsbilaga 3 BUN/2016-06-15 § 56
2016-05-20 Bilagor
2016-06-02 Ansökan från Rälsen AB om godkännade som huvudman för Spanska förskolan Ansökan från Rälsen AB om godkännade som huvudman för Spanska förskolan (rtf, 147 kB)
2016-05-20 Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola
2016-05-23 Bilaga 7 till ansökan om huvudman för fristående förskola
2016-05-23 Bilaga 10 till ansökan om huvudman för fristående förskola
2016-05-23 Bilaga 11 till ansökan om huvudman för fristående förskola
2016-06-22 Protokollsbilaga 2 BUN/2016-06-15 § 56
2016-05-20 Bilaga 4 till ansökan om huvudman för fristående förskola
2016-05-30 Komplettering av ansökan från Rälsen AB
2016-05-23 Bilaga 12 till ansökan om huvudman för fristående förskola

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-06-15 Barn- och utbildningsnämnden §56 Sekretessbelagd